Eesti Metsakeskus OÜ
Metsahoiu Sihtasutus
   Avaleht
   
Metsahoiu Sihtasutus asutati 26. veebruaril 2002 eraõigusliku konsultatsioonifirma OÜ Eesti Metsakeskuse initsiatiivil loodus- ja metsakaitsega seotud projektide efektiivsemaks haldamiseks. Sihtasutus on mittetulunduslik valitsusväline looduskaitseorganisatsioon, mille eesmärgiks on sihtasutuse poolt kogutud vahendite ja tegevustega toetada metsaökosüsteemide kaitset.


Sihtasutuse peamised tegevusalad on:

  • kaitsealade loomine metsaökosüsteemide kaitse eesmärgil ja nende kaitse ning majandamise korraldamine;
  • bioloogilise mitmekesisuse ja loodusväärtuste kaitse ja taastamine;
  • metsanduse ja looduskaitsealase teadus- ja arendustegevuse toetamine;
  • metsanduse ja looduskaitselise informatsiooni edendamine;
  • metsanduse ja looduskaitsealaste kursuste ja konsultatsioonide korraldamine;
  • rahvusvaheline koostöö metsade loodusväärtuste kaitseks.