Eesti Metsakeskus OÜ
Metsahoiu Sihtasutus
   Avaleht      Tehtud tööd

 
 

1997-1998 Eesti metsakaitsealade võrgustiku arendamine, pilootprojekt (OÜ Eesti Metsakeskus)

1999-2001 Eesti metsakaitsealade võrgustik (OÜ Eesti Metsakeskus)

2001 Eesti metsakaitsealade võrgustiku jätkuprojekt (OÜ Eesti Metsakeskus)

2002-2005 LIFE-Nature projekt “Prioriteetsete metsaelupaigatüüpide kaitse Eestis”

2002 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt “Kaitsemetsadeks määratletavate alade väljaselgitamine”

2003  SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti “Metsanduse arengukava ökosüsteemide kaitse strateegiate elluviimine” allprojekt “Rangelt kaitstavate metsaalade osakaalu ja paigutuse selgitamiseks andmestike koondamine ning nende esindatuse parandamiseks lähtetingimuste koostamine”

2004 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt “Soontaga looduskaitseala tähistamine ja infotahvli koostamine“

2005 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt “Inventuuri metoodika väljatöötamine, testimine ja pilootinventuuri läbiviiminerangelt kaitstavate metsade esinduslikkuse selgitamiseks ning andmevajakute kõrvaldamiseks takseerandmetega katmata aladel“

2005 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt “Puhatu looduskaitseala väärtusi tutvustav matkarada“

2008 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt “Natura 2000 metsaelupaikade inventeerimine Tartumaa ja Jõgevamaa kaitsealadel“

2009 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt „Natura 2000 loodusdirektiivi metsaelupaikade koolituste läbiviimine“


 
 
Kaitsekorralduskavad:

Anija looduskaitseala kaitsekorralduskava (2016-2025)

Kolga looduskaitseala kaitsekorralduskava (2004-2013)

Kääpa maastikukaitseala kaitsekorralduskava (2004-2013)

Laiksaare looduskaitseala kaitsekorralduskava (2004-2009)

Laulaste looduskaitseala kaitsekorralduskava (2007-2016)

Leigri looduskaitseala kaitsekorralduskava (2007-2016)

Lüsingu maastikukaitseala kaitsekorralduskava (2013-2022)

Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitsekorralduskava (2011-2020)

Meenikunno kaitseala kaitsekorralduskava (2006-2015)

Mõisamõtsa looduskaitseala kaitsekorralduskava (2006-2015)

Ohepalu looduskaitseala kaitsekorralduskava (2004-2013)

Pajaka maastikukaitseala kaitsekorralduskava (2003-2012)

Parmu loodusala kaitsekorralduskava (2006-2015)

Rahula-Napanurga hoiuala kaitsekorralduskava (2016-2025)

Saarjõe maastikukaitseala kaitsekorralduskava (2007-2011)

Soontaga looduskaitseala kaitsekorralduskava (2006-2015)

Tellise looduskaitseala kaitsekorralduskava (2006-2015)

Tudusoo looduskaitseala kaitsekorralduskava (2007-2016)

Valkla klindi hoiuala kaitsekorralduskava (2014-2023)

Vardi looduskaitseala kaitsekorralduskava (2007-2016)

 
 

Väljaanded:

Jõgiste, K.; Kuuba, R.; Viilma, K.; Korjus, H.; Kiviste, A.; Kalda, A.; Parmasto, E.; Jüriado, I.; Lõhmus, P.; Õunap, H.; Öövel, J.; Amos, T. (2002). Metsade looduslikkuse taastamise juhend [Võrguteavik]. Tartu: Triip Grupp.

Tuusti, A. (2002). Keskkonnamängude kogumik. [Võrguteavik]. Tartu: Metsahoiu Sihtasutus

Jõgiste, K.; Kuuba, R.; Viilma, K.; Korjus, H.; Kiviste, A.; Kalda, A.; Parmasto, E.; Jüriado, I.; Lõhmus, P.; Õunap, H. (2008). Metsade looduslikkuse taastamine. Tartu. 97 lk + 31 lk.